COURSE

คอร์สสอนทำแพทเทิร์นและตัดเย็บ เน้นความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริง
รับสร้างแบรนด์ รับตัดเย็บ ผลิตเสื้อผ้า สอนตัดเย็บ เรียนทำแพทเทิร์น เดรปปิ้ง
สอนการตัดเย็บตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการวัดตัว การสร้างและพัฒนาแพทเทิร์น รวมถึงการตัดเย็บตั้งแต่ชุดพื้นฐาน จนถึงชุดที่สวมใส่ในโอกาสพิเศษต่างๆ และนำไปพัฒนาการออกแบบต่อยอดได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีลำดับการเรียนดังนี้: กระโปรง >> กางเกง >> เดรส
SKIRT
พื้นฐานการวัดตัว การสร้างบล็อคแพทเทิร์นกระโปรงและดัดแปลงทรงต่างๆ รวมถึงการใช้งานจักรเย็บผ้าเพื่อตัดเย็บชิ้นงานจริง
* ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน*
(36 ชม. / 7,500 บาท)
PANTS
การวัดตัวสำหรับกางเกง การสร้างและออกแบบแพทเทิร์นกางเกง และเทคนิคการตัดเย็บที่เหมาะกับรูปแบบกางเกงทรงต่างๆ
* ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน*
(36 ชม. / 7,500 บาท)
BLOUSE
การวัดตัวสำหรับเสื้อ การสร้างและออกแบบแพทเทิร์นสำหรับเสื้อผ้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น
การทำปกเสื้อ และแขนแบบต่างๆ
* ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน*
(36 ชม. / 7,500 บาท)
FULL (2D)
พิเศษสมัครทั้ง 3 คอร์สในครั้งเดียว
จากค่าเรียนราคาปกติ 22,500 บาท
เหลือ 19,500 บาท / 108 ชม.
รับสร้างแบรนด์ รับตัดเย็บ ผลิตเสื้อผ้า สอนตัดเย็บ เรียนทำแพทเทิร์น เดรปปิ้ง
สอนการตัดเย็บตั้งแต่ระดับพื้นฐาน รู้จักโครงสร้างสรีระรูปร่างผู้หญิง เทคนิคการจับเดรปชิ้นผ้า การถอดวิเคราะห์งานจากรูปต้นแบบหรืองานดีไซน์ รวมถึงการเกรดไซน์และวิธีการตัดเย็บตั้งแต่พื้นฐาน สามารถนำไปพัฒนาการออกแบบได้หลากหลาย

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องผ่านการเรียน 2D PATTERN มาก่อน
FULL (3D)
พื้นฐานการวัดตัว การวิเคราะห์โครงสร้างชุด การสร้างเส้นดีไซน์ การจับเดรปผ้า การสร้างแพทเทิร์นบนตัวหุ่น และดัดแปลงเป็นทรงต่างๆ รวมถึงการใช้งานจักรเย็บผ้าเพื่อตัดเย็บชิ้นงานจริง
* ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน*
(54 ชม. / 19,500 บาท)
WEDDING DRESS
เน้นการตัดเย็บชุดแต่งงาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ เพื่อขึ้นโครงสร้างแพทเทิร์นบนตัวหุ่น แล้วจึงปรับขนาดตามรูปร่างผู้สวมใส่ โดยมีการขึ้นงานผ้าดิบเพื่อลองตัวและฝึกฝนการฟิตติ้ง ปรับขนาดบนตัวผู้ใช้งาน รวมถึงเทคนิคการตัดเย็บและงานตกแต่งที่เหมาะกับรูปแบบที่ต้องการ
* ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน*
(36 ชม. / 12,900 บาท)

**ราคาค่าเรียนรวมกระดาษแพทเทิร์น ผ้าดิบ อุปกรณ์จักรใช้งาน แต่ไม่รวมค่าผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งชุด